Skip to content

De behandeling

Onze werkwijze

Aanmelden

Nieuwe cliënten kunnen zich telefonisch aanmelden of via het aanmeldingsformulier op deze site. Hierbij worden kort de reden van aanmelding en enkele persoonsgegevens genoteerd. Vervolgens wordt er contact opgenomen over de verzekering en de vergoeding van de behandeling. Als er overeenstemming is dan word je op een wachtlijst geplaatst en zal een logopedist contact opnemen zodra er plek is. Voor informatie over de eventuele wachttijd kun je ons bellen.

De eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak maken wij kennis met elkaar. De logopedist verzamelt alle relevante gegevens en zet samen met jou een duidelijke hulpvraag op papier. Wij vragen je mee te nemen: de zorgverzekeringspas, legitimatiebewijs en verwijzing van de huisarts of specialist.

Onderzoek en/of observatie

Door middel van een test, toets of een (spel) observatie onderzoeken wij de hulpvraag. Als behandeling nodig blijkt, worden de behandeldoelen bepaald.

Behandelplan en behandeling

Na het bepalen van de behandeldoelen die in een behandelplan worden gezet, volgt de behandeling. Er wordt één of twee keer per week 25 minuten behandeld. Bij de begeleiding van kinderen is de aanwezigheid van ouders wenselijk. Dit kan ook online. Tijdens en ná de therapie wordt actieve participatie van ouders verwacht om de logopedische doelen te kunnen behalen.

Aan huis behandeling / Online logopedie

Wanneer het niet mogelijk is om naar de praktijklocatie te komen kan de logopedist aan-huis behandelen. Hiervoor is een specifieke verwijzing van de huisarts nodig, ook moet dit tijdens de aanmelding worden gemeld.

Als er geen sprake is van een medische indicatie, maar het tijdelijk toch niet mogelijk is om naar de praktijklocatie te komen dan kan de behandeling online worden gedaan.

Afsluiting

Door (her)onderzoek, test of (spel) observatie kan worden bekeken of de behandeldoelen zijn bereikt. Wanneer de doelen zijn bereikt kan de behandeling worden afgesloten. Zo nodig kan de behandeling worden verlengd.

Wat cliënten van ons vinden

We zijn blij en trots dat onze zoon nu voor steeds meer mensen verstaanbaar praat. Zelfs zijn opa kan hem nu vaker verstaan. Vader van Rayan, 8 jaar.
We hebben veel gehad aan alle adviezen van de logopediste. Zij heeft ons goed ondersteund in het hele proces van de spraakcomputer. Het heeft even geduurd, maar we kunnen nu allemaal goed overweg met de spraakcomputer en zouden niet meer zonder willen. Moeder van Saar, 10 jaar.
Doordat we hem nu beter begrijpen en hij daardoor veel minder vaak gefrustreerd is, zit hij lekkerder in zijn vel en vindt hij het op school veel leuker. Leerkracht van Hamza, 7 jaar.
Door het gebruiken van gebaren naast het praten zijn we Nadine beter gaan begrijpen en is haar spraakontwikkeling nu eindelijk goed op gang gekomen. Moeder van Nadine, 5 jaar.
Previous
Next