Wat is logopedie bij kinderen met een beperking?

Te denken valt aan leren kauwen, leren drinken (uit een fles/beker) en leren eten/drinken zonder te verslikken. Deze vorm van logopedie wordt preverbale logopedie genoemd en wordt behandeld door onze geregistreerde preverbale logopedist.

Kinderen met een verstandelijke of andere beperking kunnen bijvoorbeeld moeilijkheden ondervinden bij de taal en/of de spraak. Bij kinderen met een beperking loopt de communicatieve-/spraak-/taalontwikkeling vaak vertraagd of afwijkend. Hierdoor is het van belang dat de communicatie al vroeg onder de aandacht komt. Om het kind te ondersteunen in zijn ontwikkeling en er voor te zorgen dat het kind optimaal gestimuleerd wordt, is gespecialiseerde logopedie een noodzaak. Bij gespecialiseerde logopedie is er aandacht voor de specifieke beperkingen van het kind. Hierbij valt te denken aan de problematiek bij kinderen met bijvoorbeeld Down Syndroom, autisme en/of problemen in de prikkelverwerking.

Logopedie bij “deze doelgroep“ richt zich in eerste instantie op het bewust leren communiceren door middel van gedrag. Deze manier van communiceren wordt gestimuleerd bij hele jonge kinderen of bij kinderen met een zeer ernstige verstandelijke beperking.

Als kinderen (nog) niet goed kunnen praten worden andere vormen van communicatie gebruikt. Hierbij valt te denken aan communiceren met foto’s, gebaren en/of pictogrammen.

Als kinderen beginnen te praten is het van belang om kinderen uit te lokken/te leren om de spraak en taal te gaan gebruiken in hun wijze van communiceren. Het is van belang dat de omgeving zich aanpast aan de mogelijkheden van het kind zodat het kind positieve ervaringen op doet in het communiceren met behulp van spraak en taal.

Voor veel kinderen met een beperking is het niet vanzelfsprekend dat de spraak verstaanbaar is. Veel kinderen worden hierdoor niet goed begrepen.

Er moet vaak apart aandacht worden besteed aan het spreektempo en de uitspraak zodat de verstaanbaarheid verbetert en het kind begrepen wordt door zijn omgeving.

Mocht communiceren door middel van spraak moeilijk blijven dan kan er worden gedacht aan communicatie met behulp van een spraakcomputer. Ook daarbij kan logopedie ondersteunen.

Ook voor kinderen met een beperking die problemen hebben op het gebied van eten & drinken kan logopedische begeleiding hulp bieden. Te denken valt aan leren kauwen, leren drinken uit een beker (zonder zich te verslikken) en “netjes” leren eten. Deze vorm van logopedie wordt preverbale logopedie genoemd en wordt behandeld door een geregistreerde preverbale logopedist.

Gespecialiseerde logopedie maakt ook gebruik van moderne hulpmiddelen zoals de iPad. De iPad kan worden ingezet op verschillende communicatie niveaus.

WAT IS LOGOPEDIE? was last modified: september 26th, 2018 by Erica Van Der Wal