Welkom bij Logopedie op Maat

Op deze website staat informatie over onze logopediepraktijk Logopedie op Maat. Logopedie op Maat biedt gespecialiseerde logopedie voor kinderen met een bijzondere beperking. Dat wil zeggen dat wij kinderen met een beperking helpen met problemen op het gebied van de communicatie, spraak, taal en eet- & drinkproblemen.

Natuurlijk zijn ook jongeren en volwassenen met een bijzondere beperking die een logopedische hulpvraag hebben welkom.

Wij verzorgen logopedische ondersteuning op verschillende ZML scholen in Midden Nederland, alsmede op een aantal dagverblijven voor kinderen of volwassenen met een bijzondere beperking en een school voor langdurig zieke kinderen.

In bepaalde gevallen bieden wij ook gespecialiseerde behandelingen aan huis.

De werkzaamheden van Logopedie  op Maat worden uitgevoerd volgens de regels en richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) Wij staan ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici.

Tevens heeft Logopedie op Maat geregistreerde preverbale logopedisten.

Logopedie op Maat is onderdeel van de Logopedie Fabriek. De overkoepelende praktijk Logopedie Fabriek heeft 4 gespecialiseerde praktijken, t.w.:

Sprekend Logopedie: logopedie voor kinderen in Maarssen-dorp, Maarssenbroek, Breukelen en Loosdrecht
Logopedie op Maat: gespecialiseerde logopedie voor kinderen met een bijzondere beperking
Pientere Peuters: logopedie voor kinderen van 0 – 4 jaar
Baas over Dyslexie: gespecialiseerde behandelingen voor kinderen met dyslexie

Op deze website willen wij graag informatie geven over wat gespecialiseerde logopedie is voor kinderen met een bijzondere beperking en zijn/haar omgeving en wat logopedie voor u, voor uw kind of voor iemand anders kan betekenen.

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u contact met ons opnemen via praktijk@logopedieopmaat.nl of via telefoonnummer 085 – 555 60 00.

WELKOM was last modified: oktober 8th, 2019 by ronald