Ik wist al heel jong dat ik graag een creatief beroep wilde uitvoeren. Het onderwijs en de doelgroep kinderen sprak mij aan. Na de opleiding onderwijsassistent te hebben afgerond in 2008, besloot ik verder te studeren en koos ik voor de opleiding logopedie.
In 2012 ben ik aan de Hogeschool te Utrecht afgestudeerd als all round logopediste. Met veel passie, gedrevenheid en plezier voer ik sinds juli 2016 mijn vak uit bij logopediepraktijk Sprekend Logopedie en Logopedie op Maat.
Tijdens en na mijn opleiding heb ik kennis en ervaring opgedaan in het behandelen van zowel kinderen als volwassenen. De grote diversiteit aan cliënten, hun leeftijden en hulpvragen, waar je als logopedist mee te maken kan krijgen, spreken mij aan.
Ik ben in de praktijk werkzaam in Loosdrecht en Maarssen en ben voor Logopedie op Maat werkzaam op een cluster 3 school voor langdurig zieke kinderen.
Naast het werk bij Sprekend logopedie, ben ik ook werkzaam als schoollogopediste bij Utrechtse Buitenschool De Schans, waar ik naast de individuele behandelingen ook groepslessen geef en de leerkrachten in de klas ondersteun.
Ik heb verschillende cursussen gevolgd zoals ‘Nederlands met Gebaren’ (NmG), Oro-myofunctionele therapie (OMFT), de cursus woordvindingsproblemen, logopedie bij Downsyndroom en de cursus PROMPT. Daarnaast heb ik tijdens mijn opleiding de minor laaggeletterdheid en dyslexie afgerond.

SANNE DONKER was last modified: oktober 31st, 2018 by Erica Van Der Wal