Praktijkinfo

In 2013 is Logopedie op Maat opgericht naast de al bestaande allround praktijk Sprekend Logopedie.
Logopedie op Maat is uitgegroeid tot een moderne, professionele, gespecialiseerde praktijk waar kinderen en volwassenen met een bijzondere beperking onderzocht en behandeld kunnen worden op het gebied van de communicatie, spraak, taal, eten & drinken. Wij voldoen aan alle kwaliteitsnormen zoals die tegenwoordig gevraagd worden. Alle logopedisten verbonden aan de praktijk vinden het belangrijk om zich te blijven ontwikkelen door het volgen van na- en bijscholing. Wij staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

De praktijk is sinds 2015 onderdeel van de overkoepelende praktijk: de Logopedie Fabriek. Onder deze naam bevinden zich naast Logopedie op Maat nog drie andere gespecialiseerde logopedie praktijken, zoals Sprekend Logopedie, Baas over Dyslexie en Pientere Peuters.

Sprekend Logopedie helpt kinderen in de basisschoolleeftijd om beter te communiceren met de wereld om hen heen.

Baas over Dyslexie helpt kinderen met dyslexie om slimmer te leren, beter te presteren en meer zelfvertrouwen te krijgen.

Pientere Peuters is een logopediepraktijk die zorgt voor praat- en taalplezier bij kinderen van 0 tot 4 jaar om peuters taalklaar te maken voor de basisschool.

PRAKTIJKINFO was last modified: september 22nd, 2016 by Erica Van Der Wal