Visie

Onze visie is om vanuit onze passie voor communicatie zo veel mogelijk zorg op maat te leveren aan kinderen met een bijzondere beperking zodat zij optimaal kunnen communiceren met hun omgeving. Iedereen wil begrepen worden.

Wat ons betreft heeft ieder kind het recht om zich op zijn eigen manier zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Wij willen kinderen ondersteunen in hun spraak- en taalontwikkeling zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarbij zijn wij van mening dat de nauwe betrokkenheid van de omgeving de kwaliteit van de behandeling ten goede komt en dus willen wij daar waar mogelijk de ouders bij de behandeling betrekken.

VISIE was last modified: september 21st, 2016 by Erica Van Der Wal