Samenwerking met andere disciplines

Samenwerking is noodzakelijk om logopedische doelen te kunnen bereiken. Naast nauw contact met de directe omgeving, zoals ouders, kan contact met andere betrokkenen (personen of instanties) ook van belang zijn. Hierbij kunt u denken aan:

  • een medicus of paramedicus zoals bijvoorbeeld een huisarts, kinderarts,(ortho)pedagoog, gedragskundige, (kinder)fysiotherapeut, ergotherapeut of diëtist
  • leerkrachten en/of begeleiders
  • overig: zoals Integrale Vroeghulp, Stichting MEE, Kentalis, Reinaerde, enz.
SAMENWERKING was last modified: juli 21st, 2015 by Erica Van Der Wal