Klachten

Mocht u ergens niet tevreden over zijn of een klacht hebben over de behandeling, dan kunt u daarover eerst contact opnemen met de behandelend logopedist. Mocht dit niet naar tevredenheid zijn dan kunt u uw klacht mailen naar praktijk@logopedieopmaat.nl zodat wij naar een passende oplossing kunnen zoeken.

Op grond van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg is elke vrij gevestigde logopedist verplicht een regeling te treffen voor de behandeling van klachten van cliënten. Via onze beroepsvereniging, de NVLF, zijn wij aangesloten bij het Klachtenloket Paramedici (KLP). Voor relevante informatie verwijzen wij u naar klachtenloketparamedic.nl

KLACHTEN was last modified: mei 11th, 2017 by Erica Van Der Wal