Toen ik 15 jaar was kwam ik voor het eerst in aanraking met gebaren bij een meisje met Down Syndroom. Dat zij hiermee kon communiceren heeft mij altijd gefascineerd.

In 1990 ben ik de opleiding logopedie gaan doen. Ook tijdens de opleiding logopedie werd ik geboeid door de doelgroep kinderen met een verstandelijke beperking en hun communicatie. Ik ben toen naast mijn opleiding vrijwillig gaan werken op een zaterdagopvang voor kinderen met een verstandelijke beperking om meer ervaring te krijgen met deze doelgroep.

Na mijn opleiding logopedie ben ik gaan werken voor Weerklank, nu een onderdeel van Kentalis. Daar heb ik mij gespecialiseerd in de communicatie met mensen met een (verstandelijke) beperking. Hier stond vooral het begeleiden en scholen van de omgeving van de cliënt centraal.

In 2009 ben ik voor de praktijk gaan werken. Ik doe de aan-huis-behandelingen. Dit is vooral bij kinderen met een (verstandelijke) beperking. Ik behandel veel kinderen met Down Syndroom. Binnen de behandeling richt ik mij op het uitlokken van communicatie in de breedste zin van het woord. In eerste instantie richt ik mij op communiceren met gedrag. Vervolgens kijk ik naar de communicatie met gebaren, foto’s en of pictogrammen. Daarna de taal en spraak. Soms zet ik daar ook Leespraat bij in. Maar wat ik vooral belangrijk vind is dat de omgeving de communicatie afstemt op het niveau en de mogelijkheden van het kind. Zodat het kind en zijn communicatie zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Dat is het mooiste wat er is! Een belangrijk stuk van de behandeling is het leren van de ouders om te kunnen afstemmen op het kind en het kind te stimuleren om te communiceren.

Daarnaast heb ik mijn aantekening pre-verbale logopedie. Dit betekent dat ik adviezen en begeleiding geef op het gebied van eet- en drinkproblematiek. Dit is zowel bij kinderen met een beperking als bij kinderen die geen beperking hebben, maar ook volwassenen met eet- en drinkproblemen help ik.

Ik geef af en toe een cursus gebaren en ook behandel ik volwassenen die bijvoorbeeld een hersenbloeding hebben gehad.

Ik ben tevens werkzaam voor de praktijken Logopedie Op Maat en Pientere Peuters.

DANIËLLE VAN DAMME was last modified: juni 29th, 2017 by Erica Van Der Wal