Behandeltraject

Aanmelden
Nieuwe cliënten kunnen zich telefonisch aanmelden of via het aanmeldingsformulier op deze site. Hierbij worden kort de reden van aanmelding en enkele persoonsgegevens genoteerd. Een van onze logopedisten zal contact met u opnemen en u informeren over de gang van zaken, wachttijden en vergoeding.

De eerste afspraak
Tijdens de eerste afspraak maken we kennis met elkaar. U vertelt de klacht. De logopedist verzamelt algemene gegevens en ontvangt van u een verwijsbrief van de huisarts of specialist. Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de hulpvraag, is vaak samenwerking met anderen (bijvoorbeeld kinderarts of leerkracht) van belang. Om deze contacten aan te mogen gaan, wordt u gevraagd een toestemmingsverklaring te tekenen. Daarnaast vragen wij u om onze behandelovereenkomst te tekenen waarin alle afspraken geformuleerd staan.  Wij vragen u mee te nemen: de zorgverzekeringspas, het legitimatiebewijs en verwijzing van de huisarts of specialist.

Onderzoek en/of observatie
Door middel van de hulpvraag bekijken wij het probleem samen met u. Als behandeling nodig blijkt, worden samen met u de behandeldoelen bepaald en zal het behandelplan worden ondertekend.

Behandeling
Hierna volgt de behandeling. Cliënten worden over het algemeen meestal één of twee keer per week behandeld. Factoren zoals de ernst en aard van de hulpvraag, de motivatie, de behandelfrequentie en/of continuïteit zullen naast het behaalde behandelresultaat na maximaal een half jaar worden geëvalueerd.

Bij de begeleiding van de kinderen stellen wij het op prijs dat ouders zo veel mogelijk aanwezig zijn. Dit bevordert het behandelresultaat. Er wordt een actieve inzet van ouders verwacht om de logopedische doelen te behalen.

Aan huis behandeling
In sommige gevallen is het wenselijk om de behandeling in de thuissituatie te laten plaatsvinden. Hiervoor is een specifieke verwijzing van de huisarts nodig, ook moet dit tijdens de aanmelding worden gemeld.

Afsluiting
Door een onderzoek, test of (spel) observatie kan worden bekeken of de behandeldoelen zijn bereikt. Wanneer de doelen zijn bereikt kan de behandeling worden afgesloten.

BEHANDELTRAJECT was last modified: maart 23rd, 2017 by Erica Van Der Wal